उत्पादन क्षमता

कार्यशाळा

सरळ ट्यूब लेसर कटिंग मशीन

रोबोट वेल्डिंग मशीन

3D लेझर कटिंग मशीन

सीएनसी बेंडिंग मशीन